Oбразователни продукти
 
 
Поставя се преди кръстовище или на места, след които движението задължително продължава в предписаната посока.