Oбразователни продукти
 
 
ПЛАСТМАСОВА ПЪРЗАЛКА
Пързалката издържа тегло до 34 кг.