Oбразователни продукти
 
 

Пакет Софтуер за zSpace - Franklin's Lab + Experiences - едногодишен лиценз за 1 устройство

1-год. лиценз - английски език, за едно устройство – включва следните приложения:
Franklin's Lab (електротехника) и zSpace Experiences (симулации, които са базирани на експеримент в
области от STEM направлението).
Franklin’s Lab е софтуер по електротехника за zSpace, чрез който

изграждате и отстранявате повреди електрически вериги в богата и безопасна виртуална симулационна среда.

Научете процеса на отстраняване на неизправности, като същевременно запознаете учениците с основите на електрическите вериги. Софтуерът предлага набор от различни компоненти, които са част от всяка електрическа верига.
Софтуер за zSpace zSpace Experiences с различни дейности, насочени към STEM обучението, които представят учебното съдържание във виртуална и добавена реалност.

Дейностите включват експериментални симулации на концепции теми, свързани с Земята, Живота и Физическите науки, позволяващи на учениците да взаимодействат със съдържанието във виртуална и добавена реалност (VR/AR), докато учат абстрактни понятия.