Oбразователни продукти
 
 

Османската империя XIV - XVII век.

Съдържа: географска мрежа; държави; османски завоевания и османски васални територии от XIV до XVII век; държавни граници към края на XVII век; граница на Османската империя след договора от 1699 г.; граници на владения на Хабсбургите преди мирния договор, важни битки, обсади, превземания на селища, договори; столици и градове; хидрография; надписи на хидрография, държави, историко-географски области и др.; легенда.