Oбразователни продукти
 
 

Образователна игра Аз уча и зная 202 ч. в дървена кутия

Образователна игра с няколко различни теми и игри. Карти-модели, задават темата на играта, като се поставят на първо място в улея на рамката. След това детето трябва да постави върху съответния модел карти с правилните изображения, съответстващи на темата.
Върху картите модели е изобразена тематична рисунка на лицевата част, а на гърба - надпис.
Всички останали цветни карти имат снимка на предмет и първата буква от наименованието му от едната страна, а от другата - цялото наименование, разделено на срички. Гласните букви са в червено, а съгласните - в синьо.
Всичко е удобно събрано в красива дървена кутия с 5 отделения. Комплектът съдържа инструкции и методически указания.
Теми:
- Плодове
- Зеленчуци
- Годишни времена
- Прелетни птици
- Зимуващи птици
- Геометрични фигури
- Диви животни
- Домашни животни
- Срички
- Гласни и съгласни букви
Съдържание:
- 201 пластмасови цветни карти 5 х 6 см, групирани по раздели и игри.
- Дървена рамка от четири колони с вградени улеи, в които се нареждат картите
- Красива дървена кутия с 5 отделения: 32 х 37 х 6 см
- Методически указания