Oбразователни продукти
 
 

Нов правописен речник на българския език БАН

Настоящият правописен речник е официалният нормативен справочник за българския правопис. Изработен е от авторски колектив от Секцията за съвременен български език към Института за български език при БАН.
- речникът съдържа 70 000 заглавни думи и над 208 000 словоформи,
- принципи и правила на правописа и пунктуацията в българския език,
- 17 приложения - списъци на лични и географски имена, на имена на празници/държавни, традиционни, религиозни, празници на етническите общности/, различни видове съкращения, графични знаци, образци на документи и др.
- за учащи се, преподаватели, изследователи на езика, преводачи, журналисти, както и за всички, които се стремят да пишат и говорят правилно.
Корица: Твърда
Издание: 200
Страници: 1070
Размер: 15/21
Издател: Хейзъл ООД