Oбразователни продукти
 
 

Натриев бикарбонат (сода бикарбонат) 1кг. /Na2CO3/

Натриевият карбонат (калцинираната сода) (химична формула Na2CO3) се получава при взаимодействие на натриева основа и въглероден диоксид.
Калцинираната сода е основен продукт на неорганичния синтез с широко приложение. Обработената сода се използва главно в производството на стъкло, на почистващи препарати, както и в хартиената, кожарската и металургичната промишленост. Химически реактиви се продават САМО на ЛАБОТАТОРИИ В УЧИЛИЩА.