Oбразователни продукти
 
 

Натриев бензоат 1кг. /NaC6H5CO2/

Натриевият бензоат е ароматно химично съединение с емпирична формула NaC6H5CO2. Представлява натриева сол на бензоената киселина. Разтворен във вода съществува под формата на натриев катион и бензоатен анион. Може да бъде синтезиран чрез реакция на натриев хидроксид и бензоена киселина. Като хранителна добавка е познат като Е211, един от най-разпространените хранителни консерванти в миналото. Съществува тенденция за ограничаване на хранителната му употреба. Химически реактиви се продават САМО на ЛАБОТАТОРИИ В УЧИЛИЩА.