Oбразователни продукти
 
 

Настолна образователна игра Домино с приятели за 4ПГ

Подходящо помагало по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за четвърта подготвителна група.
Отделно може да бъдат поръчани и Методически насоки за учителя - 20071888, в които са включени правила на играта + още много други игри.