Oбразователни продукти
 
 
Децата изразяват своята креативност, като построяват лабиринт с наличните части по свой собствен начин, или използват работните карти за улеснение. С готовия лабиринт децата трябва да придвижват топчето от единия до другия му край накланяйки цялата платформа.
Чрез играта децата развиват своето логическо и стратегическо мислене. А безкрайните комбинации, които предлагат различните части осигуряват различно ниво на трудност за по-напредналите.
Комплектът включва:
игрален борд
17 части
4 топчета /2 сини и 2 червени/
10 работни карти.
Размери: 48 x 3 см.