Oбразователни продукти
 
 

Набор (комплект) за обучение по химия Лаб 8 клас - фронтални упражнения (за демонстрация от учител)

Набор (комплект) за обучение по химия Лаб  8 клас - фронтални упражнения (за демонстрация от учител)
Позволява извършването на 7 различни опита, обхванати теми: - Съединения на елементите от IIА група на периодичната система - Съединения на сярата - Свойства на алуминия Наборът е разработен съгласно новите учебни планове на МОН и съдържа необходимите химикали, стъклария, книжки с опити и указания за извършване на упражнения. Комплекта се предлага единствено на учебни заведения в които има контрол от педагогическо лице, специалист в областа на химията.