Oбразователни продукти
 
 

Набор (комплект) за обучение по химия Лаб 8 клас - базови упражнения

Позволява извършването на 9 различни опита, обхванати теми: 1. - Съединения на калция 2. - Съединения на сярата 3. - Свойства на алуминия 4. - Водни разтвори на киселини, основи и соли 5. - Активност на металите Наборът е разработен съгласно новите учебни планове на МОН и съдържа необходимите химикали, стъклария, книжки с опити и указания за извършване на упражнения. Комплекта се предлага единствено на учебни заведения в които има контрол от педагогическо лице, специалист в областа на химията.