Oбразователни продукти
 
 
<p>Позволява извършването на 12 различни опита, обхванати теми:</p> <p>Скорост на химичните реакции, Химично равновесие;</p> <p>Разтвори на електролити;</p> <p>Окислително- редукционни процеси.</p> Комплекта се предлага единствено на учебни заведения в които има контрол от педагогическо лице, специалист в областа на химията.