Oбразователни продукти
 
 

Музикални тръби к-кт 7 бр.

Boomwhackers - хроматичен допълнителен комплект (сопран)
За сопрано с височина
разширява възможностите в класната стая
с 7 тръби, от cis2 - g2
включва 1/2 октава
Музика от тръбата
Комплектът сопран е 1/2 октава. Той разширява възможностите на Boomwhackers да използват в уроци по музика.
С 7 тръби cis², d², dis², e², f², fis² и g².
Всичко важно за Boomwhackers
Boomwhackers се наричат ​​тунизирани перкусионни тръби. "Boom" означава звука, който се произвежда при натискане на инструмента срещу обект, докато "Whackers" се извлича от английския глагол "to whack" за "beat", който тук описва метода за генериране на тон. Пластмасовите тръби са с различна дължина и се присвояват на цвят. Ако бъдат ударени по различни материали, тона се променя, но звукът остава същият. Колкото по-кратък е бумът, толкова по-висок е звукът, който може да се възпроизвежда. Октаваторните капачки (капачки, поставени на единия край на тръбите) позволяват на инструмента да се възпроизвежда с една октава по-ниско. Boomwhackers са особено подходящи за ритмично съпровождане на песни в уроци по музика. Налични са като диатонични, пентатонични и хроматични видове.
Тегло с опаковката 900гр.