Oбразователни продукти
 
 

Моята първа Книга за България

В тази книга е събрана най-важната информация, която оформя представата ни за България - за нейната история, за природните й красоти, за великите личности, с които се гордеем. Моята първа книга за България съдържа четири части:
- Славно минало - Праистория и Античност, Средновековие, Възраждане;
- Следите на историята - исторически забележителности, духовни водачи, празници и обичаи;
- Красотите на България - природни феномени, животински свят;
- Гордостта на България - български писатели, българско изкуство, български откриватели, национални символи, столица.