Oбразователни продукти
 
 

Монтесори пъзел Геометрични форми

Обучаващ пъзел за изучаване на различни геометрични форми и за развитието на фината моторика. Включва 12 основни фигури: кръг, квадрат, трапец, правоъгълник, триъгълник, ромб, успоредник, овал, петоъгълник, шестоъгълник, звезда, полукръг. Рамката може да се използва и като шаблон, контурите се очертават, а фигурите се оцветяват. От различни елементи могат да се сглобяват декори и орнаменти. Като обучаващо пособие се препоръчва за работа с деца в предучилищни детски учебни заведения и центрове за предучилищна подготовка.
Размер на квадрата - 4 х 4 см.