Oбразователни продукти
 
 
Комплектът включва четири големи дървени поставки за общо 40 цилиндъра. Всяка поставка се различава по начина, по който цилиндрите променят размерите си.
В първата поставка цилиндрите са с една и съща височина и се променят в диаметър.
Във втората поставка се увеличават и диаметърът и височината на цилиндрите.
В третата поставка цилиндрите са с един и същ диаметър и се променят във височина.
В четвъртата поставка височината намалява докато диаметърът расте.
Когато децата извадят всички цилиндри те ще трябва да намерят правилното място за всеки. Дупките върху поставките ще се различават по диаметър, дълбочина и ширина. Така с упражнения, децата се научат да сравняват и подреждат откривайки разликата в тегло, размер и обем.