Oбразователни продукти
 
 

Доставка до 10 раб. дни.

Цена:210,00 лв.

SKU:300052694540769908

Баркод:608597379044

Код:20072009

Продуктов код:MM379044

Филтрирай по:БУКВИ

Възрастова група:3+ г.

Материал:Дърво

Размери (см.):40 х 32 х 6

Голямата подвижна Монтесори азбука е идеален помощник на всяко дете, което е в първи клас или му предстои да бъде ученик. Тя ще улесни децата в усвояването на четенето и писането, в умението да разграничават гласните от съгласните и да правят звуко-буквен анализ на думите. Ще им създаде нагледен модел за краснопис и ще им помогне да затвърдят буквения гнозис.Ръкописните букви съдържат както самата буква, така и свързващите я елементи с останалите букви при писането. Именно свързването на буквите играе изключително голяма роля в цялостния изглед на ръкописния текст. Голяма част от децата, в бързината си да научат повече букви, не обръщат достатъчно внимание на свързането в дългосрочен план. Така краснописът се затвърждава по неправилен начин и се налагат допълнителни усилия върху него на по-късен етап. Това може да се избегне превантивно чрез отделните букви на Монтесори азбуката, тъй като те са създадени така че децата да ги възприемат не само чрез зрителните, а и чрез тактилните си възприятия. С дървените букви децата лесно могат да създават срички и думи, да се учат как да пренасят думите и да се учат да четат.Азбуката е разделена на червени гласни и сини съгласни букви, което ги прави подходящи и за задачи, включващи звуко-буквения анализ на думата. Наличието на главни и малки букви в комплекта спомага за по-лесното усвояване на базовите правописни правила.Монтесори азбуката се съхранява в уникална кутия във формата на книга, в която за всяка буква е отредено определено място. Подреждането им в нея е още един плюс, чрез който децата допълнително затвърждават буквения гнозис и намаля вероятността да изписват огледални букви (букви, обърнати на обратната си посока) след края на първи клас.Комплектът включва – малки ръкописни букви (в червен цвят) – по 5 броя, малки ръкописни съгласни букви (в син цвят) – по 3 броя, главни букви, също разделени по цветове на гласни и съгласни – по 1 брой. Размерът на буквите варира от 5 до 10 см. Размер на кутията – 40 х 32 х 6 см

Артикулна категория:МОНТЕСОРИ
Голямата подвижна Монтесори азбука е идеален помощник на всяко дете, което е в първи клас или му предстои да бъде ученик. Тя ще улесни децата в усвояването на четенето и писането, в умението да разграничават гласните от съгласните и да правят звуко-буквен анализ на думите. Ще им създаде нагледен модел за краснопис и ще им помогне да затвърдят буквения гнозис.
Ръкописните букви съдържат както самата буква, така и свързващите я елементи с останалите букви при писането. Именно свързването на буквите играе изключително голяма роля в цялостния изглед на ръкописния текст. Голяма част от децата, в бързината си да научат повече букви, не обръщат достатъчно внимание на свързането в дългосрочен план. Така краснописът се затвърждава по неправилен начин и се налагат допълнителни усилия върху него на по-късен етап. Това може да се избегне превантивно чрез отделните букви на Монтесори азбуката, тъй като те са създадени така че децата да ги възприемат не само чрез зрителните, а и чрез тактилните си възприятия. С дървените букви децата лесно могат да създават срички и думи, да се учат как да пренасят думите и да се учат да четат.
Азбуката е разделена на червени гласни и сини съгласни букви, което ги прави подходящи и за задачи, включващи звуко-буквения анализ на думата.
Наличието на главни и малки букви в комплекта спомага за по-лесното усвояване на базовите правописни правила.
Монтесори азбуката се съхранява в уникална кутия във формата на книга, в която за всяка буква е отредено определено място. Подреждането им в нея е още един плюс, чрез който децата допълнително затвърждават буквения гнозис и намаля вероятността да изписват огледални букви (букви, обърнати на обратната си посока) след края на първи клас.
Комплектът включва – малки ръкописни букви (в червен цвят) – по 5 броя, малки ръкописни съгласни букви (в син цвят) – по 3 броя, главни букви, също разделени по цветове на гласни и съгласни – по 1 брой. Размерът на буквите варира от 5 до 10 см. Размер на кутията – 40 х 32 х 6 см