Oбразователни продукти
 
 

Моливко табла Музика, Изобразително изкуство

Съдържа темите:
-Музика - Духови музикални инструменти (2 бр. - Духови народни и Духови медни), Струнни музикални инструменти (2 бр. - Струнни, Струнни народни, Струнни клавишни), Ударни музикални инструменти (2 бр. - Ударни мембранни, Ударни дървени, Ударни метални).
-Изобразително изкуство - Видове изобразително изкуство (графика, приложно декоративно изкуство, живопис, скулптура), Жанрове в изобразителното изкуство (3 бр. - пейзаж, натюрморт, илюстрация; фигурална композиция, портрет, интериор; монумент, скулптурна фигура (пластилин и бронз), паметник), Художествено пресъздаване (2 бр. - керамика, текстил, мозайка, декоративна дърворезба; рисунка, приложна графика, апликация фризове, украсяване на предмети, пиктограми).