Oбразователни продукти
 
 

Моливко Моторика за деца в ПГ на ДГ

Книжката "Моливко. Моторика за подготвителна група на детската градина (6 -7 г.)" е част от Програмната дидактична система "Моливко" за предучилищна подготовка. Уникална е с подхода да интегрира знания по основните образователни направления и тематично да се включва към седмичните разпределения за планиране на обучаващите ситуации.
Като дидактично средство книжката стимулира развитието на фината моторика и координацията на движението на ръката в равнината на листа. Дава практически отговори на въпроса за съдържанието на работата по овладяване на графичния и техническия компонент на писането от децата в детската градина.
Предложената система от психомоторни упражнения и познавателни дейности ще донесе на децата удоволствие, като:
оцветяват картинки с графични елементи на знаци, букви, цифри и
фигурки;
рисуват (дорисуват) картинки по образец;
уплътняват пунктирани линии в различни посоки и видове;
рисуват "на един дъх" по пунктирани контурни изображения;
рисуват линии и графични елементи на букви по стрелката;
щриховат изображения в различни посоки;
се движат в лабиринти върху графични елементи на букви;
се ориентират в квадратни мрежи и "скрити" картинки;
стават "следотърсачи с лупа" при откриване на графичен елемент;
се забавляват при апликиране на карти, сглобяване на пъзел, игри
с букви, цифри и думи, за да стане "ученето чрез игра" забавно пътешествие в света на познанието.
В детската градина, в училище или вкъщи, книжката предполага сътрудничество с Моливко (учител, възпитател, родител), за да получи детето нужната подкрепа и увереност при овладяване на писането.