Oбразователни продукти
 
 

Мога, зная с думи да играя за 4. група (за занимания по БЕЛ и околен свят)

В книжките са предложени разнообразни задачи и упражнения за: ● разпознаване и назоваване на букви и изобразяване на техните графични знаци; ● проследяване на лабиринти и пътечки с графични и словесни условия; ● назоваване на предмети, признаци и действия и ориентиране в смисъла и звученето на думите; ● конструиране на изречения, разказване и преразказване по нагледна и словесна основа; ● извършване на словесен, сричков и фонемен анализ, подготовка за четене и писане; ● обобщаване и систематизиране представите на детето за обкръжаващия го свят. Предложените задачи подпомагат развитието на: ● фината моторика; ● паметта; ● вниманието; ● въображението; ● мисленето. При решаването им се актуализира и обогатява речниковия запас, развиват се умения и усет за правилна устна реч, стимулира се речевата активност и потребността от общуване и се постига комплексна реализация на речевото развитие на детето в подготовката му за училище. Съдържанието съответства на ДОС за предучилищното образование и следва образователното съдържание по български език и околен свят от познавателните книжки. Може да се използва за допълнителни занимания на децата в детската градина и у дома.