Oбразователни продукти
 
 

Модел Воден кръговрат

Размери – 42 x 30 x 16 см.
Напълнете ваничката със 100 – 150 мл вода. Затворете капака. Под облака поставете няколко бучки лед. Поставете светната лампа над водата и изчакайте. След известно време децата ще наблюдават на живо кръговрата на водата. Дъждовни капки падат над планините и реките ги отвеждат в морето. Изпарената вода кондензира по тавана и всичко се повтаря.