Oбразователни продукти
 
 

Модел Строеж на молекулата на Графита

Съдържа 67 сферички и 105 пръчици.