Oбразователни продукти
 
 

Модел стебло на двусемеделно растение

Показан е напречен и надлъжен разрез.