Oбразователни продукти
 
 

Модел дисекция на скакалец

Показва детайлно анатомичните
особености на скакалеца.