Oбразователни продукти
 
 

Модел десекция на жаба (надлъжен)

Голям модел, който демонстрира храносмилателна,
дихателна, кръвоносна, отделително-полова, нервна,
опорно-двигателна система и очи на жаба.