Oбразователни продукти
 
 
12 броя пътни знаци (с размер 11х6,5 см) изработени от картон в оригиналните си форми и цветове. Целта им е да обогатят знанията на децата за трафика и правилата, които трябва да спазват, когато излязат на пътя. Така Вие, родите и учители, сте спокойни за тяхното здраве и безопасност извън дома и училище.