Oбразователни продукти
 
 
10 препарата и 10 празни стъкла.
Съдържа подготвени проби от:
1. Кремъчни водорасли /Диатоми/
2. Еуглена, зелен джоб.
3. Чехълче
4. Дафния, водна бълха.
5. Циклоп
6. Десмиди
7. Смесен плактон
8. Хидра
9. Планария
10. Бактерии