Oбразователни продукти
 
 

Микроскопски препарати - Гъби, лишеи и мъхове

Комплект 15 бр. микроскопски препарати - ботаника: гъби, лишеи и мъхове. Включва и 8 празни горни и долни стъкла за самостоятелна подготовка на препарати.
Съдържа подготвени проби:
1. Ризопус, спора
2. Ризопус, цяла част
3. Мораво рогче спора
4. Плесен, цяла част
5. Плесен, конидии върху конидиофора.
6. Аспергилус, цяла част
7. Аспергилус, конидии върху конидиофора.
8. Сахаромицес
9. Дрожди
10. Пезиза, гугла на гъбата
11. Устилаго, цяла част
12. Устилаго, участък, показващ развиващи се хламидоспори.
13. Копринка, спори
14. Лишей, секционна вегетативна част
15. Лишей, цяла част