Oбразователни продукти
 
 

Мемо игра Добро поведение

Поредица от 4 различни теми с различни ценности: равенство между половете, толерантност, уважение, добро поведение. С цветни и забавни илюстрации.
Съдържание: 1 кутия, 16 игрални фигури, 12 карти и 1 брошура.