Oбразователни продукти
 
 

Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета 1 част

Помагалото е създадено за нуждите на гимназистите, които ще се явяват на държавен зрелостен изпит в края на 12. клас от 2022 г. по новите учебни програми. Включените задачи и текстове в него са изцяло съобразени със заложените компетентности в учебно-изпитната програма за матура на МОН.
Задачите и съчиненията в двете части на помагалото са така разпределени, че да може да се ползват поетапно в подготовката в 11. клас и в 12. клас. Заложени са всички предвидени от учебно-изпитната програма типове задачи – с избираем, с кратък свободен, с разширен свободен отговор, както и задачи за създаване на текст, като темите за аргументативни съчинения са разработени както под формата на план-конспекти, така и с цялостни примерни варианти на есета и интерпретативни съчинения.
Помагалото е отличен помощник на учителите и учениците в подготовката за матура и гарантира успешно представяне на зрелостниците съобразно изпитните стандарти на държавния зрелостен изпит.