Oбразователни продукти
 
 

Математика с мечета - комплект от 10 ветрила

От едната му страна са изписани цифрите от 0 до 9, а от другата - за всяка цифра има съответстващ брой мечета.