Oбразователни продукти
 
 

Математика 11 клас ПП М 1 Геометрия Анубис

Темите в модула ще развият ключовите ви компетентности в областта на природните науки и съвременните технологии, пространственото ви виждане, както и умението за учене през целия живот. Ще се убедите сами, че векторният апарат е много елегантен и изключително мощен при решаването на задачи, чието решение със средствата на стереометрията е по-дълго и сложно. Той е в основата на различни дялове от физиката, особено в механиката при изучаване на движението на телата и силите, които им действат в различни ситуации. Коничните сечения (елипса, хипербола и парабола), както и ротационните тела имат приложение в различни професионални области.

Модулът по математика за 11. клас съдържа темите:
вектори и координати;
аналитична геометрия в равнината;
стереометрия.

На страниците на изданието има код за достъп до електронния вариант на продукта.