Oбразователни продукти
 
 

Математика 11 клас Емил Колев

"Уважаеми ученици,
В 11. клас ви предстои да разширите математическия си кръгозор, като се запознаете с нови математически понятия, формули и теореми. Те обобщават изученото в предишните класове и дават възможност да решавате широк кръг математически и практически задачи. Учебният материал в XI клас е разделен в четири раздела:

Степен и логаритъм
В този раздел, като обобщение на понятието квадратен корен, ще научите какво е корен n-ти и как се преобразуват изрази, съдържащи такива корени. Ще разберете какво е степен с рационален степенен показател и как се работи с такива степени. Ще се запознаете с показателната функция и нейните свойства. Ще се запознаете с понятието логаритъм, свойствата на логаритъма и графиката на логаритмичната функция.

Решаване на равнинни фигури
Като надграждане на знанията за решаване на триъгълник, ще се научите по дадени елементи да намирате страни, ъгли и лице на успоредник, трапец, произволен четириъгълник и правилен много-ъгълник. При решаване на равнинни фигури ще се запознаете с различни методи и подходи за моделиране на геометрична ситуация с алгебрични или тригонометрични изрази.

Тригонометрия
Ще научите, че освен градус, съществува и друга мерна единица за ъгъл - радиан. Ще се запознаете с понятието обобщен ъгъл и с графиките на основните тригонометрични функции. Ще докажете важни тригонометрични формули и ще ги използвате, за да преобразувате изрази и да намирате стойност на тригонометрични функции.

Вероятности
Ще научите какво е условна вероятност и как се прилага в задачи. Ще пресмятате вероятността за появяване на дадено събитие при многократно повтаряне на един и същи опит. Ще разберете как се пресмята геометричната вероятност при избор на точка от дадена отсечка или дадена област в равнината.В уроците за нови знания са представени необходимите понятия и дефиниции. Задачите във всеки урок са подредени по трудност, като следват логиката на изложението. Включени са достатъчно задачи за самоконтрол и упражнение. Успех!"
Авторите

На страниците на изданието има код за достъп до електронния вариант на продукта.