Oбразователни продукти
 
 
За създаване и развитие на математическото и логическо мислене. Има различни нива на трудност и начини на приложение.Съдържание: Кубчета 250 бр. Карти за различни игри 16 бр.