Oбразователни продукти
 
 

Математическа игра с дроби

Това е състезание до едно (цяло)! Играчите теглят по една от картите с дроби, намират съответстващото цилиндърче и го поставят в своя цилиндър. Играчът може да пасува или да изтегли карта, за да стигне по-близо до едно цяло (без да го надвишава). Играчът, който е най-близо до едно цяло, печели. Съдържание: 4 цилиндъра за запълване, 52 карти с дроби, 52 цилиндърчета визуализиращи дробите, 20 карти за записване на резултата. За 2 - 4 играчи.