Oбразователни продукти
 
 
Съдържа 4 яйца с височина 5 см. Мини маракаси с форма на яйце. Всеки цвят издава различен звук, жълтото е с най-висок. В последователност розовото, зеленото и синьото звукът става по-дълбок.