Oбразователни продукти
 
 

Манипулативни дъски за рисуване с двете ръце

Рисуването с двете ръце едновременно е интересно и полезно упражнение. Основните му ползи са:
- развива периферното зрение, необходимо за плавното и бързо четене;
- подобрява взаимодействието между двете полукълба, което е пряко свързано със скоростта на реакциите и мисленето;
- тренира моториката.
Можете да рисувате с моливи или с пръсти. При рисуването с две ръце трябва да се концентрирате върху центъра на картинката, а периферията ѝ да виждате със страничното си зрение.
Пособието помага да се разнообразят учебните занятия, а самия процес да изглежда по-лек и резултативен. Освен това то развива логиката и творческите способности.
Вземете дървените линийки и следвайте прорязания контур. При нарушена координация между двете полукълба на мозъка възникват проблеми в следването, в писането, във формулирането на отговорите, наблюдават се трудности при устното и писменото смятане. Устната реч и изложението на мислите също са затруднени. Упражненията с линийките спомагат за развитието на паметта и вниманието, на мисловните процеси и речта, съдействат за възпитанието на търпението и концентрацията, развиват пространствените представи и фината моторика.
Как да играем?
Първо се опитайте да рисувате само с тази ръка, с която сте свикнали, като следвате шаблонната линия.
След това вземете химикала с другата си ръка и се опитайте да повторите набелязаната линия. Какво усещате?
На третия етап се опитайте да следвате линията и с двете си ръце.
Можете да рисувате линии по часовниковата стрелка, в обратната посока или в различни направления.
Съдържание:
10 шаблона 12 х 12 см + рамка 28 х 15,5 см.
Упражнението е подходящо за всички над 4-годишна възраст.