Oбразователни продукти
 
 

Малки пясъчни часовници 5 бр.

Времето става видимо. Колко дълго траят 30 секунди, 1 минута, 3 минути, 5 или 10 минути? Децата развиват чувството си за време, докато работят с пясъчните таймери. Различните цветове правят времевите периоди лесно разграничими.
Размери:
Височина: 9 см;
Диаметър: 2,5 см.