Oбразователни продукти
 
 

Малки пътешественици 3 клас. Учебно помагало по човекът и обществото

Този своеобразен пътеводител съдържа 21 тематични пътешествия с много предизвикателства и любопитни факти за исторически и природни забележителности в България.
Съвременен образователен ресурс с интерактивни задачи, интересни рубрики и игрови приложения, който стимулира познавателните интереси на децата и насърчава общуването им в семейството и в училището.
Помагалото е полезно за учениците защото:
- предлага допълнителни материали за групова, индивидуална и диференцирана работа с учениците при текущата им подготовка по човекът и обществото
- осигурява активно участие на децата в избираемите учебни часове
- ефективно организира заниманията в целодневната форма на обучение, в клубовете по интереси и други извънкласни форми
- могат да се реализират проекти за развиване уменията на децата да планират, изработват и представят собствен продукт.
За родителя, защото:
● може да проследи напредъка на детето при усвояване на знания и умения за работа с текст, изображения, карти, схеми
● ще стимулира детето да приложи наученото в реални житейски ситуации и да спазва правилата за безопасно поведение сред природата и в обществото
● ще планира семейни екскурзии, ще общува с детето си, ще осмисля свободното му време през учебната година и ваканциите.