Oбразователни продукти
 
 

Малки изследователи за 3. клас. Помагало Човекът и природата

Малки изследователи е помагало за избираемите учебни часове по човекът и природата.
Работата с него провокира интереса и активността на третокласниците.
Помагалото съдържа:
– 16 теми, разпределени в три части – нежива природа, жива природа и човешкото тяло
– 9 цветни приложения с необходимите материали
за изпълнението на задачите
– задачи и проекти, свързани с уменията на учениците да:
• експериментират и учат
• събират информация и проучват факти
• наблюдават и регистрират данни
• попълват таблици, схеми и изследователски дневници
• работят индивидуално или в екип
• общуват и дискутират
• представят пред аудитория данни по определена тема.
Предвидени са упражнения за самостоятелна работа и работа вкъщи. Опитните постановки са различни от тези в учебника и тетрадката. Те са лесни, интересни и безопасни за изпълнение самостоятелно от учениците или с помощта на възрастен. Упражненията са диференцирани по трудност и надграждат и разширяват познанията за човека и природата.