Oбразователни продукти
 
 

Магнитно табло Човешкото тяло

Комплектът помага да се придобият знания относно структурата на човешкото тяло. Задачата е да се състави изображение на всяка от системите на човешкото тяло (костна, мускулна, дихателна, храносмилателна, ендокринна, полова и кръвоносна система). Комплектът включва: 1 голяма магнитна дъска 100 х 60 см; 16 магнита с имена на системи на човешкото тяло (на английски и полски); 69 магнита с изображения на части от човешко тяло; кутия, ръководство.