Oбразователни продукти
 
 
Дава възможност на децата да изградят стабилна представа за количества.
Съдържание:
2 дъски магнитни (30 х 47 см),
10 карти с цифри, черно-бели (7 х 7 см),
10 карти с цифри, цветни (7 х 7 см),
10 карти с джуджета (7 х 7 см),
10 карти с картинки за количество (7 х 7 см),
10 карти с точки (7 х 7 см),
10 карти с пръстчета (7 х 7 см),
10 карти със зарчета (7 х 7 см).