Oбразователни продукти
 
 

Магнитен к-т Задачи в класната стая

Помогнете на учениците си да разпределят и запомнят своите задачи, свързани с класната стая.
Те лесно могат да разберат и запишат индивидуалната си задачата от дъската.
Магнитите с лисички са идеални за използване върху магнитна дъска, но могат да се използват и на всяка друга магнитна повърхност.
Задачите могат да бъдат разпределяни пред класа, а децата се научават да ги изпълняват отговорно и самостоятелно.
Комплектът съдържа:
20 магнита с лисички (размер: 10 x 10 см)
30 празни магнита с повърхност за писане с маркер за бяла дъска, за изписване на имената на учениците (размер: 3 x 10 см)