Oбразователни продукти
 
 

Магн. дъска за преобразуване мерни единици

Включва
1 бр. магнитна дъска (105 х 33 см);
40 бр. карти с мерни единици;
46 бр. карти с числа (8 х 4 см);
1 бр. запетая;
1 бр. въпросителен знак;