Oбразователни продукти
 
 
Тази игра е изключително подходяща за малчуганите при техните първи стъпки в смятането. „МАГИЯТА НА ЦИФРИТЕ“ ще запознае детето с числата до 15, ще развие уменията му за броене, събиране, изваждане и сравняване на множества, а играта с нея ще развие фината моторика.
Компелктът има две страни – първата се нарича „Книгата на знанието“ и тя упражнява уменията за събиране и изваждане. На тази страна най-голямото събираемо е числото 15, а съответно най-големият сбор е 30. Втората страна се нарича „Овощна градина" и включва малко прозорче с бутонче което сменя знаците „>“ (по-голямо), „=“ (равно) и „<“ (по-малко). Тази страна упражнява уменията за срявняване.
Детето може самостоятелно, или с помощта на родител или учител, да променя сборовете и числата от двете страни въртейки кръговете. Към компелкта също са включени и 17 работни карти с математически задачи и инструкции на български език.
Образователното помагало „МАГИЯТА НА ЦИФРИТЕ“ е уникален по рода си продукт, нямащ аналог на пазара.
В своя замисъл и конструиране, играта „МАГИЯТА НА ЦИФРИТЕ“ е предвидена да бъде неизменен спътник на детето във времето, което ще му бъде необходимо да усвои базисните понятия от света на цифрите, подпомагано от любящ родител или възрастен.

Играта помага на децата:
– да опознаят цифрите;
– самостоятелно да разберат свойствата на цифрите;
– да се упражняват в събирането и изваждането на цифрите до 15;
– да развиват умения за анализ, базиран на сравняването на множества, цифри и изрази с помощта на математическите символи – “>” (по-голямо), “=” (равно), “<“ (по-малко);
– да развиват фина моторика.

Приятни забавления!