Oбразователни продукти
 
 

Лупа за двойно наблюдение на насекоми

Позволява на децата да поставят
вътре малки обекти и да ги наблюдават
двустранно на окуляра.