Oбразователни продукти
 
 

LeyLab училищен лиценз за онлайн софтуер - Организатор

Онлайн портал за управление на експерименти. Лиценз за N брой потребители, които да управляват, структурират и описват научни или технически образователни ресурси. Оптимизира времето за подготовка и ефективността на урока. Онлайн порталът е независим от
платформи и работи на всички текущи устройства с интернет.
ЗА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПЪЛНИТЕ МУ ФУНЦИИ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ЗАКУПИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРА С ЕКСПЕРИМЕНТИ. НЕ Е ВКЛЮЧЕНА И СЕ ПРЕДЛАГА ОТДЕЛНО.
• База данни с образователните материали, напр. име на артикул, номер на инвентара, място за съхранение.
• Преглед на всички възможни експерименти при комбиниране на учебни материали и специално устройство.
• Управление на индивидуалното място за съхранение.
• База данни на мястото за съхранение на учебните материали
• База данни на устройствата и техните под-устройства.
• База данни на вътрешни за училището инвентарни номера или отделни баркодове, за разграничаване на идентично конструирани устройства.
• Показване на статуса на дадено устройство, напр. налично, заето, дефектно и т.н.
• Генериране на отделни баркодове за печат на етикети.
• Поддържа стандартни скенери за баркод, таблети и смартфони за автоматизиран достъп.
• Добавяне и управление на собствени статии, включително описание, снимки, документи, медии и коментари.
• Импортиране на вече съществуващи бази данни с инвентаризация.
• Достъп до инструкции, информационни листове за безопасност и др., както възможност да се добавят собствени такива.
• По желание /платен/ онлайн достъп до различна литература на експериментална тематика.
• Създаване и експорт на списъци с инвентаризация с посочване на име на артикул, място за съхранение, състояние, номера на инвентара и коментари, напр. в Excel или LibreOffice.
• Създаване и експорт на списъци с експерименти, които са осъществени с помощта на отделни устройства, напр. в Excel или LibreOffice.
• Създаване на списъци с устройства с посочване на номер, описание на артикула и място за съхранение, както в PDF формат, така и разпечатване.
• Създаване на база данни на опасни вещества, статус на опасност и място за съхранение.
• Безплатно online demo достъпно на leylab.de