Oбразователни продукти
 
 
Ако завъртите часовника, времето изтича под формата на капки, които потъват към дъното.
По време на обмена на двете течности мехурчетата се издигат и изпълняват впечатляващ спектакъл.