Oбразователни продукти
 
 

Кутия с електрически материали

Съдържа:
10 бр. слънчеви клетки SM330;
10 бр. слънчеви мотора RF300;
48 бр. кабела с изходи, 1 м всеки;
10 бр. електрически звукови сигнализатора;
30 бр. крушки 2,5 волта, 0,3 ампера;
10 бр. цокъла;
10 бр. плоски батерии;
1 бр. прозрачна кутия.